Toon filters
Actuele posities
Director Global Warehousing
Director Global Warehousing
In deze uitdagende positie ga je rapporteren aan de COO van de organisatie en je hebt zelf een span of control van 4 direct reports en indirect een paar honderd. Je belangrijkste speerpunten daarbij zijn:  Managen, coachen en ondersteunen van de warehouse managers (nationaal & internationaal);Stevig leiderschap waardoor de warehouse managers een visie meekrijgen en kunnen doorpakken, de juiste keuzes maken;Zorgdragen voor meer structuur en duidelijke taken en verantwoordelijkheidsgebieden van medewerkers;Doorvoeren van een verdere professionalisering van de warehouses;Kritisch kijken naar processen in combinatie met systemen en maken van business cases voor vernieuwing;Ontwikkelen van het warehousing en inventory beleid;Naast de processen zorgen voor meer aandacht voor medewerkers;Je creëert het draagvlak dat voor de implementatie van projecten en veranderingen noodzakelijk is.
Projectdirecteur
Projectdirecteur
Leid jij onze opdrachtgever naar mooie projectresultaten? Je stuurt een groot projectteam aan en bewaakt de integraliteit tussen enerzijds bouw en installaties en anderzijds ontwerp en realisatie;Veiligheid is topprioriteit en vanzelfsprekend;Jouw leiderschapsvaardigheden gaan verder dan enkel het aangeven van de richting en je weet het projectteam blijvend te inspireren en motiveren, ook als het even minder gaat. Jouw manier van helder en duidelijk communiceren is hierin key;Je houdt de communicatielijn open en zorgt voor een transparante informatieoverdracht waardoor iedereen juist is geïnformeerd en er efficiënt en effectief gewerkt kan worden;Met vertrouwen en vastberadenheid maak je afgewogen beslissingen, juist in complexe situaties;Je neemt je verantwoordelijkheid om het project op koers te houden en signaleert op tijd mogelijke conflicten en uitdagingen en pakt deze proactief aan;Je bent in staat om de belangen van alle partijen op een juiste wijze te behartigen en streeft naar win-win oplossingen. Je bent niet alleen de spil van het project, maar ook de drijvende kracht achter een succesvolle samenwerking met de opdrachtgever.
Procesmanager Asset Management
Dunea Duin & Water
Procesmanager Asset Management
Het proces Assetmanagement is gepositioneerd binnen de divisie “Duin & Water”, je valt hiërarchisch onder de Divisiemanager Duin & Water die rechtstreeks aan de algemeen directeur rapporteert. Je geeft leiding aan ± 30 fte, medewerkers opererend op HBO- en WO-niveau in nauwe samenwerking met de 4 Cluster Coördinatoren en de Assetportfoliomanager.Jouw verantwoordelijken bestaan o.a. uit: Coachend leidinggeven aan de medewerkers met verschillende vakdisciplines;Zorgdragen voor een optimale kwantitatieve- en kwalitatieve personele bezetting;Borgen van kennis(management) in het proces en zo nodig inzetten van verandermanagement bij proces/organisatieverbeteringen;Sturen, ontwikkelen en aanspreken van medewerkers; stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en zorgen dat zij hun toegevoegde waarde in het proces optimaal kunnen realiseren. Begeleiding en coaching van medewerkers is een belangrijk aspect in het leidinggeven;De organisatie vertegenwoordigen in (externe) overleggen die beleidsmatige, toezichthoudende en regelgevingsaspecten betreffen. Omgevingsmanagement is een belangrijk aandachtspunt;Verantwoordelijk voor de programmering van alle investeringen in het assetsysteem, met een totaal omvang van ca. 50 miljoen euro per jaar;Operationeel monitoren van, acteren op en rapporteren over de voortgang van de procesdoelen, KPI’s en SLA’s en afstemmen hiervan binnen het totale bedrijfsproces met de collega procesmanagers;Verder ontwikkelen en implementeren van een goede meer-jaren asset-cyclus;Leiding geven aan een verdere digitalisering van de processen en aan het verder ontwikkelen van een datagedreven organisatie. Hieronder valt mede een visie op de doorontwikkelingen van Dunea’s procesautomatisering. Uitdagingen waarmee je aan de slag kan: Aanstellen en verder in de rol krijgen van de Cluster Coördinatoren wat verdere aandacht en implementatie vergt;Algehele inrichting assetmanagement organisatie met oog voor kennisdelen en kennisverbreding;Borging kennis en informatie voor de toekomst middels een heldere aanpak is nodig;Verder ontwikkelen en implementeren van het assetmanagement gedachtengoed binnen de hele divisie Duin & Water. Dunea streeft op termijn naar certificering conform ISO 55001.
Procesmanager Bron tot Kraan
Dunea Duin & Water
Procesmanager Bron tot Kraan
De functie is gepositioneerd binnen de divisie "Duin & Water" en je geeft leiding aan plusminus 25 fte opererend op HBO en WO niveau. Je valt hiërarchisch onder de Divisiemanager Duin & Water die rechtstreeks aan de algemeen directeur rapporteert. Je bent een belangrijke gesprekspartner voor de directie en het MT. Je wordt in deze uitdagende en verantwoordelijke positie bijgestaan door verschillende experts op het gebied van waterkwaliteit, procesvoering op de zuivering en de distributie, het winsysteem en de "grondstoffen" die gebruikt worden bij het proces zoals elektriciteit en chemicaliën.Jouw verantwoordelijkheden bestaan o.a. uit: Drinkwaterlevering 24 uur per dag, 7 dagen per week;Het aansturen van een team van experts met aandacht voor de (door)ontwikkeling van het team;Beheersen van de waterkwaliteit van bron tot kraan (volgens de wettelijke regels en kaders);Het hebben van een duidelijke visie (en overbrengen ervan) op het gebied van natuurontwikkeling in de duingebieden in samenhang met de waterwinning;Inzicht in prognose en afzet van drinkwaterproductie;Verdere digitalisering rondom de waterdistributie;Inzicht en afname in klachten rondom druk en waterkwaliteit;Beheersing waterkwaliteit in bron en van drinkwater, conform de wettelijk gestelde eisen;Bij crisis ben je voorzitter van het operationele team in de calamiteiten organisatie (consignatie maakt deel uit van deze rol). Naast deze verantwoordelijkheden vervul je een belangrijke rol in de externe vertegenwoordiging van Dunea. Het bouwen en onderhouden van relevante netwerken is hier onderdeel van, maar ook de vertegenwoordiging van Dunea in overleggen rondom drinkwaterproductie,-levering & kwaliteit. Je onderhandelt en verdedigt de strategische beleidsstandpunten van Dunea. Partijen waarmee je schakelt zijn o.a. Ministerie Infra & Waterstaat, waterschappen en collega drinkwaterbedrijven. Verder ben je opdrachtgever voor o.a. de monitoring en het (laten) uitvoeren van diverse onderzoeken op het gebied van de natuurwaarden (natura 2000) in de duingebieden.Voor de komende jaren zijn er een aantal prominente uitdagingen waar je je in vast kan bijten: Technische uitdagingen en toekomstbestendigheid (voorbereiden van de organisatie op het gebruik van nieuwe zuiveringstechnologie in combinatie met de bestaande zuivering);Inhoudelijke uitdagingen in de functie: onderwerpen als droogte, de beschikbaarheid van schone bronnen en het opkomen voor nieuwe bronnen zijn cruciale hoofdonderwerpen waar je je hard voor maakt.Borgen van de waterkwaliteit; anticiperen op opkomende stoffen en wat dit van het zuiveringsproces vergt. Denk bij voorbeeld aan de PFAS problematiek en de aanscherping van de drinkwaternormen door de nationale overheden.
Business Development Manager Commercial Building Solutions
Business Development Manager Commercial Building Solutions
You will be accountable for creating a strategy to open up the market, sales growth, project management, and technical application of engineered products for heat trace products in the European commercial building market. This creates an amazing opportunity to determine your own strategy (together with the Manager, Business Development) and to execute these plans.You will work with the company's internal team across multiple manufacturing plants to manage projects from quotation/design stage to the purchase order / production stage. Through team leadership, research, marketing, and direct sales calls by you or the sales team, you increase revenue by generating new business opportunities.What You Will Do: Map out the market and the key stakeholders in several countries within Europe, with a strong focus on the UK and France;Develop sales forecasts, territory potentials, territory analysis and collaborate with management in setting adequate sales quotas and goals;Work cross functionally with sales personnel for other business lines within the company to communicate with and about sales opportunities within the maker segment;Create and maintain relationships with stakeholders to better understand and achieve their needs in construction projects;Deliver product presentations and training;Develop and execute territory strategies, tactics, and plans;Assist the Channel Manager with identifying, acquiring, and onboarding a dedicated Distribution network for the market segment;Develop and maintain strong relationships with customers, Representatives, and Distribution network;Maintain Customer Relationship Management tool (CRM) with accurate sales opportunity/funnel tracking and use available information to leverage customers for all sales activities and opportunities;Execute territory-specific sales growth initiatives as determined by Senior Management;Identify and target key decision-makers to develop relationships at appropriate and varied levels across customer groups and organizations including but not limited to the following: End user Engineers and Engineering Managers;End user field level, District or Regional Supervisors or Managers;End user Operations Supervisors and Managers;Architect and engineering firms, as applicable;Construction companies;Commercial distributors;Procurement staff for all of the above. Maintain ethical business practices;Plan and work relevant trade shows;Provide technical expertise on the product line and applications;Provide feedback to Product Management and Marketing departments regarding product and marketing requirements;Other responsibilities as may be assigned by management from time to time.
Posities 1 t/m 5 (van 12 posities)
1
2
3
Bekijk ingevulde posities
Aanmelden Deen nieuwsbrief?
Aanmelden

Contact

Ontmoet onze consultants
Heeft u een vacante positie of bent u zelf werkzaam op directie- of senior managementniveau en zoekt u een vertrouwd bureau dat bij u past? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken graag de diverse mogelijkheden.
Maak een afspraak