Deel 1 - De kansen die inflatie biedt

Algemeen
769 keer bekeken

Deel 1 - De kansen die inflatie biedt 

Werknemers eisen hogere lonen aan de onderhandelingstafel, de inkoopkosten blijven stijgen en dus moet uw bedrijf oplossingen zoeken. Die zien we cross sectoraal gebeuren. Inflatie is een complex en waarschijnlijk voortdurend probleem, dat strategische actie vereist. 

In dit artikel gaan wij in op de kansen die inflatie biedt voor uw bedrijf. 

Uit de praktijk blijkt dat investeren in automatisering en nieuwe technologie een effectieve aanpak is. Maar er zijn meer kansen. 

Bedrijven met een dominante concurrentiepositie kunnen inflatie doorrekenen aan hun klanten. Zo raadt belegger Warren Buffett aan om in tijden van hoge inflatie te investeren in dit type bedrijven zoals softwarebedrijven. Deze bedrijven hebben namelijk naast salariskosten, R&D-kosten en geen afschrijvingskosten op zware kapitaalgoederen. 

Echter, organisaties die zware kapitaalgoederen bezitten, en bijvoorbeeld actief zijn in de verhuur, kunnen zich deze strategie maar zeer beperkt permitteren. Als een herfinanciering nodig is, wordt dit een stuk kostbaarder. Bovendien slijten de machines en moeten de nieuwe machines tegen een stuk hogere prijzen worden ingekocht. Dit gaat drukken op het resultaat van deze bedrijven. 

Een andere strategie om inflatie het hoofd te bieden is nieuwe diensten en/of producten ontwikkelen. Zo ontstaat er een nieuwe inkomstenstroom en een continue stroom aan cashflow.  Denk bijvoorbeeld aan abonnementsvormen naast de verkoop van bestaande producten en diensten.   

Succesverhalen uit het verleden en heden 

Voorbeelden uit het verleden leren ons hoe bijvoorbeeld Henry Ford de toekomstige beschikbaarheid en betaalbaarheid van grondstoffen veilig stelde. Hij richtte in de jaren 30 zelf rubberplantages op in het buitenland. Hoge kwaliteit rubber die direct beschikbaar was voor zijn fabrieken tegen een lage kostprijs. 

Een recenter voorbeeld is het moederbedrijf van automerken als Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Opel, Fiat, Jeep en Peugeot, genaamd Stellantis, dat een aandeel heeft verworven in een kopermijn in Argentinië. Het doel is minder afhankelijkheid van landen als Rusland, Mongolië en China. Naast het omzeilen van de volatiele geopolitieke situatie is het bedrijf erin geslaagd de inkoop en leveringen veilig te stellen. Een slimme zet! 

Verwachtingen voor de toekomst 

De verwachting is dat de Centrale Banken hun rente zullen verhogen van 3% naar 3,5%. Dit moet in ieder geval snel gebeuren om de economie af te remmen.  Oorzaken zijn de grote geldvoorraad die is ontstaan in de afgelopen jaren. Dit blijft een grote stimulans voor uitgaven en daardoor loopt de inflatie nog steeds verder op.   

De politiek heeft er baat bij om de economie stabiel te houden en ziet een renteverhoging dus met lede ogen tegemoet. Tegelijkertijd moeten overheidsuitgaven in de hand worden gehouden. Maar dat levert geen populariteit of stemmen op. Dit complexe speelveld resulteert naar verwachting uiteindelijk toch in een afname van overheidsinvesteringen.

Energiekosten en de huurtarieven zijn hoog en zorgen voor veel volatiliteit.  In maart van dit jaar was de inflatie in Nederland 4,4%, wat lager is dan de 8,0% van februari. Deze sterke daling is gedeeltelijk te verklaren door de scherp dalende energiekosten (deze liggen momenteel 28,2% lager dan een jaar eerder). 

Deze economische krachten zullen waarschijnlijk een matigende impact gaan hebben op de inflatie. Als het inflatiecijfer de komende maanden rond de huidige 4,4% blijft en de prijzen in de periode juli-september met minder dan 2,2% stijgen, dan krijgen we in september een negatief cijfer te zien. 

Hou energie- en voedselprijzen in de gaten 

Ondanks een daling van de inflatie is het belangrijk te erkennen dat het probleem niet volledig is opgelost. Het is zeer waarschijnlijk dat uw bedrijf er op de een of andere manier iets aan zal moeten doen. . Dit komt door de aanwezigheid van loon-prijs- en winstprijsspiralen, die kunnen leiden tot een voortdurende stijging van de inflatie.

Volgens Han de Jong, huiseconoom op BNR Nieuwsradio en eigenaar van Cristal Clear Economics, wordt verwacht dat de energieprijzen op lange termijn zullen stijgen. Het is cruciaal om deze prijzen goed in de gaten te houden, omdat de stijging ervan kan duiden op een gelijktijdige stijging van de inflatie. 

Inflatie, ICT en AI-oplossingen bij Deen, Management Stars

De verwachtingen hierboven suggereren dat inflatie een hardnekkig probleem is dat langdurige aandacht vereist. Het bedrijfsleven kan dit deels oplossen door juist nu te investeren, bijvoorbeeld door meer productie processen te automatiseren dan voorheen. Of door nieuwe robots/machines te implementeren en de oudere machines (die deels nog handbediend zijn) af te stoten. Ook het snel omarmen van A.I. hulpmiddelen om' eenvoudige' taken te automatiseren kan helpen. 

Wat heeft Deen nu ondernomen? Jaarlijks wordt er budget vrij gemaakt voor ICT en A.I. Afgelopen jaren heeft Deen zich ontwikkeld naast het uitvoeren van traditionele 'management assessments'  naar ‘online varianten’. Wij hebben marktanalyses laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat de online assessment markt weliswaar versnippert 'testen' aanbiedt voor professionals, echter nog geen 'krachtige'  online management test. De Management Stars Test  brengt de 'gap' in kaart tussen de best presterende managers bij onze klanten. Deze worden vergeleken met de nieuw te werven managers. Deze 'Gap' wordt uitgedrukt in een percentuele slaagkans!

Heeft u overwogen een online assessment voor uw organisatie in te zetten? 

Als uw organisatie zich aan moet passen om de 

inflatie en versnelde ICT /A.I. ontwikkelingen die op ons af komen, dan is een sterk management essentieel.  Investeren in automatisering, nieuwe technologieën of de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, vergt veel van het management.  Wij kunnen u waardevolle inzichten verschaffen om uw toekomstige Management Stars, snel en effectief te identificeren.

Deze inzichten kunnen uw organisatie enorme kansen bieden, vooral in deze uitdagende tijden. We hebben in samenwerking met onze partner de Management Stars-test ontwikkeld. 

U krijgt binnen 45 minuten inzicht in management gedrag, aanleg en ambitie. Door deze test te gebruiken, kunt u inflatie omzetten in een kans voor uw organisatie. 

Loop niet achter de feiten aan en doe de Management Stars-test nu. 

Aanmelden Deen nieuwsbrief
Aanmelden

Contact

Ontmoet onze consultants
Heeft u een vacante positie of bent u zelf werkzaam op directie- of senior managementniveau en zoekt u een vertrouwd bureau dat bij u past? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken dan graag de diverse mogelijkheden.
Maak een afspraak